خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

گروه علوم دامی

ارتقای عضو هیات علمی واحد شبستر به استادیاری
سه‌شنبه 30 آبان 1396 - 13:49

ارتقای عضو هیات علمی واحد شبستر به استادیاری

مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با حکم دکتر علیرضا رهایی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به استادیاری ارتقا یافت.

فرماندار شبستر: دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت­ کشاورزی و امور دام منطقه استفاده کند
دوشنبه 13 شهریور 1396 - 16:28

فرماندار شبستر: دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت­ کشاورزی و امور دام منطقه استفاده کند

فرماندار شبستر اظهار کرد: باید از ظرفیت­‌های بالقوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در حوزه کشاورزی و اموردام منطقه به نحو احسن استفاده کرد.

 عضو هیات علمی واحد شبستر به دانشیاری ارتقا یافت
یکشنبه 15 شهریور 1394 - 12:32

با حکم دکتر میرزاده

عضو هیات علمی واحد شبستر به دانشیاری ارتقا یافت

حبیب اقدم شهریار، عضو هیات علمی گروه علوم دامی واحد شبستر، با حکم دکتر میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.