خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

نهادکتابخانه های عمومی کشور

کارگاه داستان‌نویسی خاتم با حضور نویسندگان برگزار شد
یکشنبه 12 شهریور 1396 - 09:15

کارگاه داستان‌نویسی خاتم با حضور نویسندگان برگزار شد

نخستین کارگاه داستان نویسی جشنواره خاتم هفتم تا نهم شهریور ماه درمرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار گردید.

طراحی لباس خاص کتابداران، وظیفه قانونی و خواسته خود ایشان بود
یکشنبه 10 بهمن 1395 - 11:59

عضو هیات امنا و مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:

طراحی لباس خاص کتابداران، وظیفه قانونی و خواسته خود ایشان بود

مهردخت وزیرپور، مشاور دبیرکل نهادکتابخانه های عمومی کشور در مراسم تجلیل از طراحان برگزیده جشنواره طراحی لباس کتابدار گفت: برنامه انتخاب آثار برگزیده با همکاری مستمر معاونت توسعه کتاب و کتابخوانی و کارگروه ساماندهی مد و لباس میسر شد و امید داریم این روند با حمایت همه مسولان فرهنگی در دیگر بخش های استمرار داشته باشد.