خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

مرکز گزینش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از مردادماه آغاز می‌شود
چهارشنبه 20 تیر 1397 - 15:00

دکتر فرهاد رهبر:

جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از مردادماه آغاز می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز روند جذب اعضای هیات علمی این دانشگاه در مردادماه خبر داد.