خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

شهرستاد ادب

میزگردهای آزاد ادبی "شهرستان ادب" به راه افتاد
پنج‌شنبه 2 شهریور 1396 - 19:44

میزگردهای آزاد ادبی "شهرستان ادب" به راه افتاد

میزگردهای آزاد ادبی با عنوان «بوطیقا» با هدف بررسی مسائل مهم ادبیات ایران و جهان در موسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب» برگزار خواهد شد.