خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

سومین دوره جشنواره خاتم توسط د

کارگاه داستان‌نویسی خاتم با حضور نویسندگان برگزار شد
یکشنبه 12 شهریور 1396 - 09:15

کارگاه داستان‌نویسی خاتم با حضور نویسندگان برگزار شد

نخستین کارگاه داستان نویسی جشنواره خاتم هفتم تا نهم شهریور ماه درمرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار گردید.