خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

سرمایه گذاری مطمئن

اعتمادسازی تنها راه آوردن مردم به میدان مشکلات
چهارشنبه 20 تیر 1397 - 12:35

زاکانی در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا مطرح کرد؛

اعتمادسازی تنها راه آوردن مردم به میدان مشکلات

اهمیت شرایط اقتصادی در پسا برجام، چگونگی ورود دولت به مشکلات مردم، راهکار برخورد با اروپایی‌ها در ادامه راه، طرح‌های مطروحه علیه دولت در قالب استعفا و ... مواردی است که در گفت‌وگو با علیرضا زاکانی به آن پرداخته شده است.

 آمادگی سیستم بانکی ایران برای پذیرش سرمایه گذاری مطمئن خارجی/خیز ایران پساتحریم برای همکاری با «ابربانک چین»
دوشنبه 10 آبان 1395 - 11:37

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

آمادگی سیستم بانکی ایران برای پذیرش سرمایه گذاری مطمئن خارجی/خیز ایران پساتحریم برای همکاری با «ابربانک چین»

معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح شرایط فعلی اقتصاد ایران و بهبودهای حاصل شده در دوران پساتحریم، آمادگی سیستم بانکی ایران را برای پذیرش سرمایه گذاری مطمئن خارجی در کشور اعلام کرد.