خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

دادستانی مالی

محاکمه شیخ علی سلمان به اتهام ارتباط با قطر
دوشنبه 22 آبان 1396 - 09:19

محاکمه شیخ علی سلمان به اتهام ارتباط با قطر

دادستانی منامه پایتخت بحرین اعلام کرد شیخ علی سلمان که در حال گذراندن محکومیت 4 سال حبس خود است، 27 نوامبر به اتهام «ارتباط با قطر» محاکمه خواهد شد.

تخلیه ساختمان دادستانی مالی در پاریس به دنبال تهدید بمبگذاری
دوشنبه 30 اسفند 1395 - 16:50

تخلیه ساختمان دادستانی مالی در پاریس به دنبال تهدید بمبگذاری

نیروهای پلیس پاریس درحال بازرسی دفتر دادستانی مالی در این شهر پس از تهدید به بمب گذاری این دفتر هستند.