خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

حمید اکاتی

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل معرفی شد
چهارشنبه 29 آذر 1396 - 15:20

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل معرفی شد

در مراسمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دکتر حمید اکاتی عضو هیأت علمی گروه مدیریت این واحد دانشگاهی به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد.

برگزاری نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه‌های کار‌شناسی ارشد در واحد زابل
شنبه 31 تیر 1396 - 14:26

برگزاری نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه‌های کار‌شناسی ارشد در واحد زابل

نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه‌های دانشجویان کار‌شناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل با حضور استادان برجسته در این دانشگاه برگزار شد.