خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

تکنولوژی ویژه فیفا

تکنولوژی ویژه فیفا برای ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی + عکس
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 - 18:21

تکنولوژی ویژه فیفا برای ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی + عکس

فیفا به تیم‌های حاضر در جام جهانی دو وسیله برای ارزیابی و تحلیل مسابقه‌ها می‌دهد.