خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

بازار ثانویه ارز

پیش‌بینی جنجالی یک‌اقتصاددان از فرجام بازار ثانویه ارز
چهارشنبه 20 تیر 1397 - 00:01

پیش‌بینی جنجالی یک‌اقتصاددان از فرجام بازار ثانویه ارز

یک استاد اقتصاد دانشگاه به تشریح شرایط حاضر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌مرکزی در 5 سال گذشته پرداخت و در عین حال نسبت به فرجام بازار ثانویه ارز پیش‌بینی جنجالی ارائه کرد.

عرضه ارز صادرات غیرنفتی در بورس منتفی شد
پنج‌شنبه 14 تیر 1397 - 10:34

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

عرضه ارز صادرات غیرنفتی در بورس منتفی شد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مصوبه دولت برای راه اندازی بازار ارز ثانویه گفت: ارزهای حاصل از 20 درصد صادرات غیر نفتی که ارایه آ«ها در سامانه نیما نخواهد بود در بورس منتفی است و لذا کشف نرخ اظهارانامه‌های صادراتی فقط در سامانه نیما صورت می‌گیرد.

آغاز به کار  بازار ثانویه ارز  از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی/ ارز مسافرتی حذف نمی‌شود
چهارشنبه 13 تیر 1397 - 15:16

رئیس کل بانک مرکزی:

آغاز به کار بازار ثانویه ارز از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی/ ارز مسافرتی حذف نمی‌شود

ولی الله سیف در حاشیه نشست هیات دولت اظهار کرد: بازار ثانویه می‌تواند در تنظیم و ساماندهی بازار کمک کند و بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته ارز 80 درصد کالاهای حوزه نفت در این بازار تامین می‌شود.

تشکیل بازار ثانویه ارزی ظرف 48 ساعت آینده
سه‌شنبه 12 تیر 1397 - 11:46

وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد؛

تشکیل بازار ثانویه ارزی ظرف 48 ساعت آینده

مسعود کرباسیان گفت: برای عرضه ارز توافقی ساز و کارهای لازم تدارک دیده شده است، ما برای آرامش بخشی به بازار باید از مکانیزم‌های کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.