خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

اعتراض یک نویسنده

انتشار نسخه‌های الکترونیکی کتاب‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند/ ارشاد و کتابخانه ملی پاسخگو باشند
پنج‌شنبه 15 مهر 1395 - 13:28

فرید قدمی خبر داد:

انتشار نسخه‌های الکترونیکی کتاب‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند/ ارشاد و کتابخانه ملی پاسخگو باشند

نویسنده رمان‌های «دومینانت» و «زن‌ها در زندگی من» از انتشار غیر مجاز نسخه‌های الکترونیکی کتاب‌هایش در شبکه‌های تلگرام خبر داد.