خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی واحد زابل

علم باید برای جامعه ثروت ایجاد کند
چهارشنبه 29 آذر 1396 - 15:15

رئیس واحد زابل:

علم باید برای جامعه ثروت ایجاد کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل گفت: علم باید در خدمت بشریت و جامعه قرار گیرد و حلقه اتصال این موضوع می تواند تحقیق و پژوهش باشد.