خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

پیشنهاد کتاب

کتاب‌خوانی به روایت خبرنگاران کتاب
دوشنبه 30 اسفند 1395 - 11:22

کتاب‌خوانی به روایت خبرنگاران کتاب

حرفه خبرنگاران حوزه کتاب ایجاب می‌کند مدام در ارتباط با اهالی کتاب (از مولف گرفته تا ناشر و کتاب‌فروش) باشند. مطالعه نیز جزء غیرقابل تفکیکی از حرفه آن‌هاست، بنابراین اینکه آن‌ها چه کتاب‌هایی را برای مطالعه پیشنهاد می‌کنند، حتما حائز اهمیت است.

پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در شهر منتشر شد
چهارشنبه 4 آذر 1394 - 13:29

پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در شهر منتشر شد

«پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در شهر»، دربرگیرنده ایده‌های ابتکاری و برگزیده جشنواره پایتخت کتاب ایران برای ترویج کتاب خوانی است.