خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
پنجشنبه 28 تیر 1397-00:21
نام عکاس: محمود بدیعی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 21 تیر 1397 14:41

بازدید جمعی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از مراکز تحقیقاتی و دانش‌بنیان واحد اصفهان

مدیران کل فناوری و فرآیند و برنامه‌ریزی استراتژیک هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه هیأت عالی نظارت منطقه 6 این دانشگاه از مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، بازدید کردند.

شماره گزارش: 404940