خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
جمعه 30 شهریور 1397-18:15
نام عکاس: منابع خارجی
زمان انتشار: جمعه 22 تیر 1397 01:45

خانه‌های زیرزمینی در تونس

در دره‌های خشک جنوب تونس، مردم قرن‌هاست در خانه‌های زیرزمینی روزگار می‌گذرانند. این خانه‌ها به شکل تعدادی اتاق دور یک حیاط گرد هستند و پوشش گلی آن‌ها ساکنانشان را از گرمای سوزان تابستان و باد‌هایی زمستان در امان نگاه می‌دارد. اما در طول دهه‌های اخیر، کاهش جمعیت روستایی سبب شده افراد کمتری در این خانه‌ها سکونت داشته باشند.

شماره گزارش: 404693