خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
یکشنبه 1 مهر 1397-11:46
نام عکاس: علی احمدوند
زمان انتشار: دوشنبه 18 تیر 1397 04:05

موزه ایران باستان

موزه ایران باستان، اولین موزه رسمی ایران است که بیشترین یافته‌های باستان ‌شناسی حاصل از کاوش‌های علمی از دوران پارینه سنگی تا اسلامی در آن نگهداری می‌شوند. این موزه داری دو بخش ایران باستان و دوران اسلامی است.

شماره گزارش: 403031