خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
یکشنبه 1 مهر 1397-12:34
نام عکاس: علی حدادی اصل
زمان انتشار: سه‌شنبه 19 تیر 1397 01:10

پاها

امروزه شغل و یا جایگاه انسان‌ها از روی پوشش و ظاهر قضاوت می‌شود. تا حدی که برخی از افراد با نگاهی اجمالی به ظاهر حتی شخصیت افراد را نیز قضاوت می‌کنند. به همین سبب در مجموعه پیش رو سعی شده‌است تا ظاهر تمام قد اشخاص در هر لباس و قامتی که هستند بدون دیده شدن صورت نمایانگر شود تا نهیب قضاوت را کمرنگ‌تر کند.

شماره گزارش: 402454