خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 27 تیر 1397-20:44
نام عکاس: کامبیز خلفی
زمان انتشار: چهارشنبه 13 تیر 1397 12:51

جلسه ستاد شاهد و ایثارگران در اردبیل

شماره گزارش: 402297