خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
دوشنبه 2 مهر 1397-01:24
نام عکاس: عمید فراهی
زمان انتشار: چهارشنبه 13 تیر 1397 01:28

زندگی در خشکسالی

هرجا آب هست، آبادانی هم هست. روزگاری هامون آب داشت و صید و کشاورزی مردم به راه بود. سد کجکی که افغان‌ها روی هامون زدند از یک طرف و چاه‌های غیرمجاز از طرف دیگر آبی به هامون نگذاشتند. حالا سال‌هاست که هامون خشک شده، مردم زیادی از کنار آن رفته‌اند و آنها هم که مانده‌اند، زندگی‌شان در فقر خشکیده است.

شماره گزارش: 402082