خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 27 تیر 1397-20:40
نام عکاس: عمید فراهی
زمان انتشار: چهارشنبه 6 تیر 1397 12:11

استقبال از مدال آوران مسابقات جهانی ربوکاپ کانادا

مراسم استقبال از مدال آوران مسابقات جهانی ربوکاپ کانادا در فرودگاه امام خمینی(ره) برگزار شد.

شماره گزارش: 400052