خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
دوشنبه 2 مهر 1397-01:50
نام عکاس:
زمان انتشار: شنبه 2 تیر 1397 17:01

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اراک برگزار شد.

شماره گزارش: 398829