خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 31 مرداد 1397-00:16
نام عکاس: وحید خدادادی
زمان انتشار: چهارشنبه 23 خرداد 1397 15:34

بازدید دکتر فرهاد رهبر از مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ظهر امروز چهارشنبه 23 خرداد ماه 97 دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مجتمع امام خمینی واحد تهران مرکزی در سوهانک بازدید به عمل آورد.

شماره گزارش: 396440