خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 31 شهریور 1397-20:16
نام عکاس: سعید پوررضا
زمان انتشار: دوشنبه 27 فروردین 1397 16:27

روز برفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

بارش برف در واپسین روزهای فروردین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا را سفیدپوش کرد.

شماره گزارش: 381266