خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 2 تیر 1397-14:23
نام عکاس: جبار حبیب وندی
زمان انتشار: چهارشنبه 23 اسفند 1396 15:00

جشن سپاس ویژه آخرین روز کاری سال 96 در واحد کرمانشاه

جشن سپاس ویژه آخرین روز کاری دانشگاه با حضور دکتر محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه، اعضای هیات رئیسه و سایر دانشگاهیان واحد کرمانشاه در محل سالن علامه امینی(ره) دانشکده ادبیات و علوم انسانی همراه با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری برگزار شد.

شماره گزارش: 355736