خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 2 تیر 1397-14:29
نام عکاس: مسعود محمودی
زمان انتشار: چهارشنبه 23 اسفند 1396 13:18

مراسم پایان سال دانشگاه آزاد اسلامی همدان

مراسم جشن پایان سال دانشگاه آزاد اسلامی همدان با حضور کارمندان و اعضای هیات علمی این دانشگاه برگزار شد.

شماره گزارش: 355683