خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 30 خرداد 1397-21:26
نام عکاس: نیما قبادپور
زمان انتشار: شنبه 19 اسفند 1396 08:12

پانزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

پانزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در واحد شیراز برگزار شد.

شماره گزارش: 354223