خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
پنجشنبه 28 تیر 1397-10:07
نام عکاس: شهرزاد دولتی
زمان انتشار: چهارشنبه 16 اسفند 1396 14:50

غرس نهال به یاد شهدای دانشگاه آزاد اسلامی

۳۲۹ درخت به یاد ۳۲۹ شهید دانشگاه آزاد اسلامی در واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری به مناسبت روز درختکاری غرس شد.

شماره گزارش: 353802