خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
یکشنبه 5 فروردین 1397-05:46
نام عکاس: نوید محسنی
زمان انتشار: شنبه 23 دی 1396 10:55

بیست و نهمین شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

بیست و نهمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران صبح امروز در واحد نور برگزار شد.

شماره گزارش: 336660