خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
پنجشنبه 28 تیر 1397-16:17
نام عکاس: محمد اخلاقی
زمان انتشار: چهارشنبه 17 آبان 1396 14:57

پیاده‌روی زائران اربعین حسینی از طریق العلما

شماره گزارش: 303774