خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
پنجشنبه 8 تیر 1396-03:02
نام عکاس: حسین شریعت
زمان انتشار: چهارشنبه 30 فروردین 1396 17:37

مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با انجمن کشتیرانی

شماره گزارش: 212011