خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 1 اردیبهشت 1397-06:38
نام عکاس: حسین شریعت
زمان انتشار: چهارشنبه 30 فروردین 1396 17:37

مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با انجمن کشتیرانی

شماره گزارش: 212011