خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
دوشنبه 20 آذر 1396-18:25
نام عکاس: حسین شریعت
زمان انتشار: چهارشنبه 30 فروردین 1396 17:37

مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با انجمن کشتیرانی

شماره گزارش: 212011