خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
سه شنبه 1 اسفند 1396-22:53
نام عکاس: حسین شریعت
زمان انتشار: چهارشنبه 30 فروردین 1396 17:37

مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با انجمن کشتیرانی

شماره گزارش: 212011