خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 28 مرداد 1396-19:26
نام عکاس: حسین شریعت
زمان انتشار: چهارشنبه 30 فروردین 1396 17:37

مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با انجمن کشتیرانی

شماره گزارش: 212011