خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 26 مهر 1396-21:56
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: سه‌شنبه 29 فروردین 1396 14:27

جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان‎

شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان‎ به ریاست دکتر حمید میرزاده تشکیل جلسه داد.

شماره گزارش: 211536