خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
دوشنبه 28 خرداد 1397-02:33
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: دوشنبه 28 فروردین 1396 10:38

نخستین جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96‎

نخستین جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96‎ عصر یکشنبه به ریاست دکتر حمید میرزاده در سازمان مرکزی برگزار شد.

شماره گزارش: 211050