خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 27 آبان 1396-02:32
نام عکاس: امیر صادقیان
زمان انتشار: دوشنبه 30 اسفند 1395 17:54

تحویل سال 1396 در حافظیه شیراز

شماره گزارش: 205446