خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
جمعه 29 دی 1396-04:59
نام عکاس: امیر صادقیان
زمان انتشار: دوشنبه 30 اسفند 1395 17:54

تحویل سال 1396 در حافظیه شیراز

شماره گزارش: 205446