خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 25 مرداد 1396-23:58
نام عکاس: امیر صادقیان
زمان انتشار: دوشنبه 30 اسفند 1395 17:54

تحویل سال 1396 در حافظیه شیراز

شماره گزارش: 205446