خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 1 اردیبهشت 1397-06:32
نام عکاس: ابوالفضل ماهرخ
زمان انتشار: یکشنبه 15 اسفند 1395 14:39

معلولین ذهنی ایزوله

کمک کردن به معلولان، برداشتن همه موانع و مشکلات نیست، بلکه کمک به انجام کاری است که این افراد از عهده آن برنمی آیند. دلگرمی، نشاط و اعتماد به نفس، رهآورد فراهم ساختن امکان شرکت واقعی معلولان در زندگی اجتماعی است.

شماره گزارش: 201849