يكشنبه  30  دی  1397
آیه‌های 41تا 45 سوره نساء را بشنویم/ موارد وجوب تیمم
آیه‌های راه‌نما/ 107

آیه‌های 41تا 45 سوره نساء را بشنویم/ موارد وجوب تیمم

در یکصد و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 41 تا 45 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/30
آیه‌های 36 تا 40 سوره نساء را بشنویم/ انفاق برای تظاهر!
آیه‌های راه‌نما/ 106

آیه‌های 36 تا 40 سوره نساء را بشنویم/ انفاق برای تظاهر!

در یکصد و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 36 تا 40 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/29
آیه‌های 31 تا 35 سوره نساء را بشنویم/ داوری در اختلافات زن و شوهر
آیه‌های راه‌نما/ 105

آیه‌های 31 تا 35 سوره نساء را بشنویم/ داوری در اختلافات زن و شوهر

در یکصد وپنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 31 تا 35 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/28
آیه‌های 26 تا 30 سوره نساء را بشنویم/ انسان؛ موجودی کم طاقت
آیه‌های راه‌نما/ 104

آیه‌های 26 تا 30 سوره نساء را بشنویم/ انسان؛ موجودی کم طاقت

در یکصد و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 26 تا 30 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/27
آیه‌های 21 تا 25 سوره نساء را بشنویم/ احکام ازدواج
آیه‌های راه‌نما/ 103

آیه‌های 21 تا 25 سوره نساء را بشنویم/ احکام ازدواج

در صد و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های21 تا 25 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/26
آیه‌های 16 تا 20 سوره نساء را بشنویم/ خیر در آن‌چه خوش نمی‌دارید
آیه‌های راه‌نما/ 102

آیه‌های 16 تا 20 سوره نساء را بشنویم/ خیر در آن‌چه خوش نمی‌دارید

در یکصد و دومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 16 تا 20 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/25
آیه‌های 11 تا 15 سوره نساء را بشنویم/ احکام ارث
آیه‌های راه‌نما/101

آیه‌های 11 تا 15 سوره نساء را بشنویم/ احکام ارث

در صد و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 11 تا 15 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/24
آیه‌های 6 تا 10 سوره نساء را بشنویم/ یتیمان را عزیز بدارید
آیه‌های راه‌نما/ 100

آیه‌های 6 تا 10 سوره نساء را بشنویم/ یتیمان را عزیز بدارید

در صدمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 6تا 10 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/23
آیه‌های 1تا 5 سوره نساء را بشنویم/ اموال را به سفیهان ندهید
آیه‌های راه‌نما/ 99

آیه‌های 1تا 5 سوره نساء را بشنویم/ اموال را به سفیهان ندهید

در نود و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 1 تا 5 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/22
آیه‌های 196 تا 200 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پاداش شکیبایی
آیه‌های راه‌نما/ 98

آیه‌های 196 تا 200 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پاداش شکیبایی

در نود و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 196تا 200 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
00:05 - 1397/10/21

وضعیت آب و هوای تهران

يكشنبه, 30 دی 1397
صاف
6
رطوبت : 36 درصد
باد : 11/2 کیلومتر بر ساعت
 • يكشنبه
  0 7
 • دوشنبه
  0 5
 • سه شنبه
  3 7
 • چهارشنبه
  1 10

اوقات شرعی به افق تهران

يكشنبه, 30 دی 1397
 • اذان صبح 05:42
 • طلوع آفتاب 07:12
 • اذان ظهر 12:15
 • غروب آفتاب 17:18
 • اذان مغرب 17:37
 • نیمه شب شرعی 23:30