دوشنبه  03  تیر  1398
تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه هشتم خرداد

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه هشتم خرداد

منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های ورزشی امروز منتشر شد.
09:26 - 1398/03/08
تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی سه‌شنبه 3 اردیبهشت

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی سه‌شنبه 3 اردیبهشت

منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های ورزشی امروز منتشر شد.
08:26 - 1398/02/03
تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی پنج‌شنبه 29 فروردین

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی پنج‌شنبه 29 فروردین

منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های ورزشی امروز منتشر شد.
05:19 - 1398/01/29
تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 22 آذر

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 22 آذر

منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های ورزشی امروز منتشر شد.
06:20 - 1397/09/22
تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی سه‌شنبه 15 آبان

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی سه‌شنبه 15 آبان

منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های ورزشی امروز منتشر شد.
06:32 - 1397/08/15
 تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی شنبه 21 مهر

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی شنبه 21 مهر

منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های ورزشی امروز منتشر شد.
06:20 - 1397/07/21
 تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 19 مهر

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 19 مهر

منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های ورزشی امروز منتشر شد.
06:26 - 1397/07/19
تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی شنبه 26 اسفند

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی شنبه 26 اسفند

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی امروز به خبر‌های رشته‌های مختلف به خصوص خبرهای فوتبالی اختصاص دارد.
09:11 - 1396/12/26
تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 24 اسفند

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 24 اسفند

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی امروز به خبر‌های رشته‌های مختلف به خصوص خبرهای فوتبالی اختصاص دارد.
10:28 - 1396/12/24
تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه 23 اسفند

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه 23 اسفند

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی امروز به خبر‌های رشته‌های مختلف به خصوص خبرهای فوتبالی اختصاص دارد.
09:26 - 1396/12/23

وضعیت آب و هوای تهران

دوشنبه, 03 تیر 1398
صاف
37
رطوبت : 9 درصد
باد : 11/2 کیلومتر بر ساعت
 • دوشنبه
  29 37
 • سه شنبه
  29 38
 • چهارشنبه
  30 40
 • پنجشنبه
  26 37

اوقات شرعی به افق تهران

دوشنبه, 03 تیر 1398
 • اذان صبح 04:00
 • طلوع آفتاب 05:49
 • اذان ظهر 13:06
 • غروب آفتاب 20:24
 • اذان مغرب 20:44
 • نیمه شب شرعی 00:12