303877
شنبه  24  آذر  1397
شنبه , 23 دی 1396 ساعت 16:01

معاون آموزشی پژوهشی واحد بندرگز خبر داد:

چاپ دو مقاله عضو هیأت علمی واحد بندرگز در مجله علمی پژوهشی

دو مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز در مجلات علمی پژوهشی حسابداری به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محسن تجری اظهار کرد: «دو مقاله علمی پژوهشی مهدی صفری گرایلی با عنوان «اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام، آزمون نظریه جایگزینی و مکمل» در مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی و «معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی: آزمون تجربی نظریه تضاد منافع» در مجله علمی پژوهشی حسابداری مدیریت به چاپ رسید.»

معاون آموزشی پژوهشی واحد بندرگز تصریح کرد: «در مقاله اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام، آزمون نظریه جایگزینی و مکمل نویسنده اعتماد اجتماعی را یکی از مؤلفه های اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر رفتارهای فرد ی و سازمانی در جامعه ذکر کرده به طوری که مدیران ارشد شرکت هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، رفتارهای صادقانه تری از خود نشان داده و تمایل کمتری به پنهان کردن اخبار بد دارند که بروز چنین رفتاری، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را در پی خواهد داشت.»

تجری افزود: «در مقاله معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی: آزمون تجربی نظریه تضاد منافع، نگارنده به بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت ها می پردازد.»

به گزارش آنا، مهدی صفری گرایلی دارای مدرک دکتری و استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز است.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه