369054
سه شنبه  24  مهر  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

سه شنبه , 28 فروردین 1397 ساعت 10:47

آنا گزارش می‌دهد:

ماموریت ویژه معاونان پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهش و فناوری در دوره مدیریت فعلی دانشگاه آزاد اسلامی دارای جایگاهی خاص بوده و به دلیل اهمیت موضوع، وظایف و تعهدات مسئولان این حوزه به‌خصوص معاونان پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاهی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و به ماموریتی ویژه برای آنان تبدیل شده است.

گروه واحدهای دانشگاه آزاد خبرگزاری آنا – احسان عربی مفرد؛ بر اساس بودجه بندی سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی، باید درصدی از درآمد دانشگاه از محل تجاری‌سازی، فناوری و تبدیل علم به ثروت تأمین شود؛ موضوعی که رئیس هیأت مؤسس و امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان و مدیران کل این حوزه تأکید ویژه بر آن دارند و پیگیر روند فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه هستند.

کاربردی کردن پایان نامه ها، افزایش سرانه تولید علم، ارتقای توانمندی اعضای هیأت علمی، افزایش طرح های تحقیقاتی و گسترش همکاری های بین المللی، افزایش حضور اعضای هیأت علمی در کنفرانس های معتبر و ارائه فرصت های مطالعاتی همسو با سیاست های کلان دانشگاه، پژوهش های بنیادی و کاربردی، تولید کتاب و مقالات بین المللی، افزایش سهم دانشگاه در تولید علم، ارتقای سطح کیفی آموزش و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی و تقویت و تحکیم مناسبات و کارکردهای فرهنگی در حوزه پژوهش جزء اهداف و اولویت‌های بخش پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد در سال 1397 است.

در این راستا، روز گذشته نشست روسای شوراهای تخصصی پژوهش و فناوری استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار و بر تجاری‌سازی منابع درآمدی، توسعه تجارت فناوری و محصولات دانش بنیان، ایجاد آزمایشگاه های مأموریت گرا، توسعه کمی و کیفی طرح های برون دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، امضای تفاهم نامه با سازمان ها و دستگاه های دولتی و ... تاکید شد تا تحقق این اهداف و راهبردها، وابستگی دانشگاه به شهریه را تا حد امکان کاهش دهد.

دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در این گردهمایی تاکید کرد که معاونان پژوهش و فناوری استان‌ها و واحدهای دانشگاهی باید منابع درآمدی دانشگاه آزاد اسلامی را به سمت تجاری سازی سوق دهند و وابستگی این دانشگاه به شهریه را تا حد امکان کاهش دهند و قطار دانشگاه باید در ریل علم و فناوری حرکت کند.

دکتر داود ثمری مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی هم دستیابی به اهداف پژوهشی برای تجاری‌سازی محصولات را منوط به راه‌اندازی حداقل یک مرکز تحقیقاتی مأموریت گرا و آزمایشگاه های تحقیقاتی و مرجع در استان ها دانست و خطاب به معاونان پژوهشی تاکید کرد که تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی و آگاهی از نیاز تحقیقاتی و آزمایشگاهی آنها و راه اندازی سامانه اطلاع رسانی توانمند در دانشگاه آزاد اسلامی با قابلیت دسترسی درونی و بیرونی و ایجاد شبکه های همکاری متقابل با صنعت، دولت و جامعه باید در دستور کار قرار گیرد.

از طرفی برای دستیابی زودتر و بهتر و اصولی به اهداف حوزه پژوهش و فناوری، اداره کل کارآفرینی و تجاری سازی به‌تازگی در دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شده است؛ اداره‌ای که توسعه پایدار و پویا در تجاری سازی فناوری دانشگاه، بسترسازی و توسعه کیفی فناوری ها، توسعه سهم دانشگاه از محل تجارت فناوری و محصولات دانش بنیان در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و ایجاد شبکه کارآفرینی از راهبردها و استراتژی های آن است.

ایجاد و ارتقای جایگاه برتر دانشگاه آزاد اسلامی در علوم و فناوری های پیشرفته به منظور توسعه اقتصادی دانشگاه و تولید ثروت برای کشور، مأموریت اصلی پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است

توسعه و توانمندسازی مراکز رشد (دانشگاه آزاد اکنون 126 مرکز رشد دارد)، شرکت ها و محصولات دانش بنیان، گسترش بازار محصولات فناورانه، ایجاد و اصلاح قوانین و مقررات تجاری سازی به منظور چابک سازی فرآیند تجاری سازی در دانشگاه، توسعه فرآیندهای مالی، حمایت از مالکیت فکری و سیاستگذاری شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری از اقداماتی است که از سوی این اداره باید در توسعه پایدار و پویا در تجاری سازی فناوری های دانشگاه انجام شود.

مدیرکل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه آزاد اسلامی هم در این گردهمایی بر ضرورت بسترسازی و توسعه کیفی فناوری ها تأکید و تصریح کرد که باید تعدادی پلتفرم تکنولوژی ها در سال 97 در دانشگاه به منظور افزایش کیفی فناوری ها، تولید فناوری های جدید، ایجاد نظام اعتبارسنجی فناوری استادان و اولویت بندی تحقیقات در مراکز پژوهشی انجام شود.

دکتر حامد افشاری، افزایش تعاملات داخلی و بین المللی در شکار فرصت های تجاری و فناورانه، اعطای مأموریت های خاص به مراکز و واحدهای برون مرزی و حمایت از سرمایه گذاری شرکت های معتبر داخلی و بین المللی را در توسعه سهم دانشگاه از محل تجارت فناوری ضروری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه استادان در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی باید توانمند شوند و دروسی مرتبط با کارآفرینی به منظور توانمندسازی دانشجویان اصلاح و انجام شود، خبر داد که شبکه کارآفرینی در سطح استادان، کارمندان، دانشجویان و فارغ التحصیلان به منظور بهره گیری از توان علمی آنان ایجاد خواهد شد.

از طرف دیگر دکتر مرتضی موسی خانی سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز توسعه قابلیت های فردی و مهارت های کارآفرینی و تبدیل پارک به سازمان یادگیرنده را از استراتژی های پارک علم و فناوری عنوان کرد و گفت که ایجاد اکوسیستم پویای کارآفرینی، دانشگاه استارت آپی و توسعه پردیس های پارک بازگشت فارغ التحصیلان به دانشگاه و پارک و بازارگشایی، نامداری و جذب ذی‌نفعان علاقه مند از دیگر راهبردها و استراتژی های پارک علم و فناوری است.

ایجاد و ارتقای جایگاه برتر دانشگاه آزاد اسلامی در علوم و فناوری های پیشرفته به منظور توسعه اقتصادی دانشگاه و تولید ثروت برای کشور هم مأموریت اصلی پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است.

از آنجایی که 7 میلیون دانشجو و دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین منبع تولید ثروت از محل دانش را در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار می دهد باید با برنامه ریزی و تلاش مضاعف اقتصاد این دانشگاه را از شهریه خارج و در اقتصاد کشور هم سهم بسزایی ایفا کرد.

آنچه اما در این مسیر علمی و خطیر مهم به نظر می رسد، ماموریت ویژه ای است که از سوی مسئولان حوزه پژوهش و فناوری به معاونان پژوهش و فناوری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده و از آنان خواسته شده تا با تلاش مضاعف و حرکت بر اساس راهبردهای مشخص در دوره جدید، دانشگاه را به اهداف مورد نظر از جمله تجاری سازی محصولات علم و فناوری رسانده تا درصد تعیین شده کاهش وابستگی به شهریه در دانشگاه محقق شود.

پرواضح است که با توجه به ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی و وجود مراکز رشد، آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز، مراکز تحقیقاتی، دانشجویان نخبه و مخترع و اعضای هیات علمی باتجربه و ... دسترسی به این اهداف و تحقق کاهش اتکا به شهریه دانشجویان با تجاری سازی محصولات علم و فناوری دور از دسترس نیست و درایت و مدیریت معاونان پژوهشی و تلاش کارکنان و دست اندرکاران این حوزه و حرکت در مسیر هدف و بکارگیری راهبردها و استراتژی های تعیین شده را می طلبد.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

کنگره 2 هزار شهید استان خراسان‌جنوبی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود

شهر کاریزهای تاریخی

کنگره 2 هزار شهید استان خراسان‌جنوبی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود

شهر کاریزهای تاریخی

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه