127081
شنبه  26  آبان  1397
دوشنبه , 18 تیر 1397 ساعت 03:05

دو انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

دکتر سیدحسن حجازی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دراحکامی، پیمان داوری و بابک به‌فروز را به ترتیب در سمت سرپرست موقت حوزه معاونت اداری مالی و مدیر پژوهش و فناوری این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش آنا، متن احکام به این شرح است:

جناب آقای مهندس پیمان داوری

احتراما بنا به موافقت و صدور مجوز توسط دبیر محترم هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به موجب این حکم برای مدت سه ماه به‌عنوان سرپرست موقت حوزه معاونت اداری و مالی واحد دهاقان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه آزاد اسلامی موفق و مؤید باشید.

جناب آقای مهندس بابک به‌فروز

احتراما نظر به بررسی‌های انجام گرفته و با عنایت به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت یک‌ سال به عنوان مدیر پژوهش و فناوری واحد منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند سبحان، رعایت قوانین و مقررات مربوطه و به کارگیری قابلیت‌های خود و سایر همکاران، در پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی بیش از پیش موفق باشید.

مهندس پیمان داوری عضو هیأت علمی گروه عمران واحد دهاقان، دانشجوی ترم آخر دکتری عمران سازه و دارای سه مقاله علمی پژوهشی بوده و در 33 پروژه مختلف وظیفه محاسبه، نظارت، ریاست، عضویت و یا مدیریت را به عهده داشته است.

مهندس بابک به‌فروز عضو هیأت علمی گروه عمران و دانشجوی ترم آخر دکتری عمران سازه و 14 مقاله علمی پژوهشی را در کارنامه خود دارد و در 7 پروژه، وظیفه نظارت، همکاری، ریاست و یا عضویت را به عهده داشته است.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

معارفه مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی دولت‌آباد

دانشگاه آزاد اسلامی به حل مسائل استان اصفهان ورود کند

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در جمع 10 برگزیده نمایشگاه ربع رشیدی

موافقت با ایجاد مرکز رشد ساخت تجهيزات پزشكی دانشگاه‌آزاد نجف‌آباد

ثبت نام بيش از 6 هزار نفر در مسابقات قرآن دانشگاه آزاد نجف‌آباد

3 مدل آمریکا برای مقابله با ایران

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شد

علت شکل‌گیری گروه‌های افراطی دوری آنها از آموزه‌های دینی است

کتاب آنالیز فوریه و معادلات با مشتقات جزئی منتشر شد

واحدهای دانشگاه آزاد اصفهان به‌صورت هماهنگ عمل کنند

برگزاری سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد

کسب رتبه نخست مسابقات پرس سینه توسط استاد دانشگاه آزاد نجف‌آباد

معارفه مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی دولت‌آباد

کتاب آنالیز فوریه و معادلات با مشتقات جزئی منتشر شد

3 مدل آمریکا برای مقابله با ایران

واحدهای دانشگاه آزاد اصفهان به‌صورت هماهنگ عمل کنند

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شد

دانشگاه آزاد اسلامی به حل مسائل استان اصفهان ورود کند

علت شکل‌گیری گروه‌های افراطی دوری آنها از آموزه‌های دینی است

دعوت دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه

 تصاویر صفحه اول روزنامه‌های شنبه 26 آبان

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های شنبه 26 آبان