478843
سه شنبه  22  آبان  1397
دوشنبه , 18 تیر 1397 ساعت 03:05

دو انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

دکتر سیدحسن حجازی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دراحکامی، پیمان داوری و بابک به‌فروز را به ترتیب در سمت سرپرست موقت حوزه معاونت اداری مالی و مدیر پژوهش و فناوری این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش آنا، متن احکام به این شرح است:

جناب آقای مهندس پیمان داوری

احتراما بنا به موافقت و صدور مجوز توسط دبیر محترم هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به موجب این حکم برای مدت سه ماه به‌عنوان سرپرست موقت حوزه معاونت اداری و مالی واحد دهاقان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه آزاد اسلامی موفق و مؤید باشید.

جناب آقای مهندس بابک به‌فروز

احتراما نظر به بررسی‌های انجام گرفته و با عنایت به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت یک‌ سال به عنوان مدیر پژوهش و فناوری واحد منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند سبحان، رعایت قوانین و مقررات مربوطه و به کارگیری قابلیت‌های خود و سایر همکاران، در پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی بیش از پیش موفق باشید.

مهندس پیمان داوری عضو هیأت علمی گروه عمران واحد دهاقان، دانشجوی ترم آخر دکتری عمران سازه و دارای سه مقاله علمی پژوهشی بوده و در 33 پروژه مختلف وظیفه محاسبه، نظارت، ریاست، عضویت و یا مدیریت را به عهده داشته است.

مهندس بابک به‌فروز عضو هیأت علمی گروه عمران و دانشجوی ترم آخر دکتری عمران سازه و 14 مقاله علمی پژوهشی را در کارنامه خود دارد و در 7 پروژه، وظیفه نظارت، همکاری، ریاست و یا عضویت را به عهده داشته است.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

دانشجویان در دین خود تفحص کنند/ مشتاق قرائت قرآن در محضر رهبرم

پاسداشت بنای چارتاقی نیاسر در هشتادمین سالروز ثبت ملی

سلطه‌گری ریشه در خوی استکباری آمریکا دارد

موافقت با ایجاد مرکز رشد ساخت تجهيزات پزشكی دانشگاه‌آزاد نجف‌آباد

ثبت نام بيش از 6 هزار نفر در مسابقات قرآن دانشگاه آزاد نجف‌آباد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شد

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در جمع 10 برگزیده نمایشگاه ربع رشیدی

دانشگاه آزاد اسلامی به حل مسائل استان اصفهان ورود کند

علت شکل‌گیری گروه‌های افراطی دوری آنها از آموزه‌های دینی است

معارفه مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی دولت‌آباد

پاسداشت بنای چارتاقی نیاسر در هشتادمین سالروز ثبت ملی

معارفه مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی دولت‌آباد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شد

دانشگاه آزاد اسلامی به حل مسائل استان اصفهان ورود کند

علت شکل‌گیری گروه‌های افراطی دوری آنها از آموزه‌های دینی است

دعوت دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی

دانشجویان در دین خود تفحص کنند/ مشتاق قرائت قرآن در محضر رهبرم

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در جمع 10 برگزیده نمایشگاه ربع رشیدی

موافقت با ایجاد مرکز رشد ساخت تجهيزات پزشكی دانشگاه‌آزاد نجف‌آباد

ثبت نام بيش از 6 هزار نفر در مسابقات قرآن دانشگاه آزاد نجف‌آباد

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه

 تصاویر صفحه اول روزنامه‌های سه‌شنبه 22 آبان

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های سه‌شنبه 22 آبان