132853
شنبه  26  آبان  1397
جمعه , 15 تیر 1397 ساعت 10:35

برای نخستین بار در ایران انجام شد؛

بررسی آزمایشگاهی رفتار قوس‌های آجری تقویت‌شده از سوی الیاف FRP

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان گفت: استاد رشته عمران این دانشگاه تست آزمایشگاهی بررسی رفتار قوس‌های آجری «پوشش چشمه و تویزه» تقویت‌شده از سوی الیاف FRP تحت بارگذاری همزمان قائم و افقی را با موفقیت به انجام رساند.

سید اصغر خادم به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: «هدف از تست آزمایشگاهی بررسی رفتار قوس‌های آجری، سیستم طاق و تویزه تحت بارگذاری همزمان قائم و افقی در حالت معمولی و تقویت شده با الیاف پلیمری است که برای نخستین بار در ایران در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان با راهنمایی دکتر عباس اکبرزاده انجام می‌گیرد.»

مدیر روابط عمومی واحد کاشان افزود: «برای این منظور دو سازه مشابه یکدیگر با ابعاد 3- 1/5 متر و با دهانه قوس 1/20 متر ساخته و پس از 28 روز فرایند تکمیلی و آماده سازه برای بارگذاری صورت گرفت و برای ثبت اطلاعات در سازه اول بدون تقویت از 9 کرنش سنج و 7 تغییر مکان استفاده شد.»

وی تصریح کرد: «سازه تحت بارگذاری به طور همزمان عمودی و افقی انجام گرفته که بار عمودی مشابه بار برف از سوی ماسه در هر طرف، روی چشمه و طاق اعمال شده و بعد از پایان بارگذاری عمودی، بار افقی از طریق جک فشاری در مرکز دهانه قوس بر سازه اعمال و نحوه ترک خوردگی و خرابی رویت و ثبت و مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه کار، سازه دوم با توجه به ترک‌ها و نحوه خرابی سازه اول، از سوی الیاف، تقویت شده و مجددا تحت بارگذاری و اثر تقویت شده مورد بررسی قرار گرفت و با موفقیت به انجام رسید.»

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان افزود: «این تست آزمایشگاهی پروژه پایانی فهیمه تقی پناهی دانشجوی رشته کارشناسی ارشد عمران کاشان بوده که با راهنمایی عباس اکبرزاده مرشدی و با حمایت شرکت عمران و احیای بافت فرسوده شهرداری کاشان انجام شده است.»

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

معارفه مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی دولت‌آباد

دانشگاه آزاد اسلامی به حل مسائل استان اصفهان ورود کند

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در جمع 10 برگزیده نمایشگاه ربع رشیدی

موافقت با ایجاد مرکز رشد ساخت تجهيزات پزشكی دانشگاه‌آزاد نجف‌آباد

ثبت نام بيش از 6 هزار نفر در مسابقات قرآن دانشگاه آزاد نجف‌آباد

3 مدل آمریکا برای مقابله با ایران

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شد

علت شکل‌گیری گروه‌های افراطی دوری آنها از آموزه‌های دینی است

کتاب آنالیز فوریه و معادلات با مشتقات جزئی منتشر شد

واحدهای دانشگاه آزاد اصفهان به‌صورت هماهنگ عمل کنند

برگزاری سیزدهمين دوره ‏آزمون کشوری صلاحيت بالينی دانشگاه آزاد

کسب رتبه نخست مسابقات پرس سینه توسط استاد دانشگاه آزاد نجف‌آباد

معارفه مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی دولت‌آباد

کتاب آنالیز فوریه و معادلات با مشتقات جزئی منتشر شد

3 مدل آمریکا برای مقابله با ایران

واحدهای دانشگاه آزاد اصفهان به‌صورت هماهنگ عمل کنند

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شد

دانشگاه آزاد اسلامی به حل مسائل استان اصفهان ورود کند

علت شکل‌گیری گروه‌های افراطی دوری آنها از آموزه‌های دینی است

دعوت دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه

 تصاویر صفحه اول روزنامه‌های شنبه 26 آبان

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های شنبه 26 آبان