چهارشنبه  01  خرداد  1398
جمعه , 16 آذر 1397 ساعت 00:05

آیه‌های راه‌نما/ 63

آیه‌های 21 تا 25 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/تباه‌شدن اعمال نیک

در شصت و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 21 تا 25 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آنرا با گوش جان می‌شنویم.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، در شصتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما» تلاوت آیه‌های ۶ تا ۱۰ سوره مبارکه آل‌‌عمران و ترجمه آنرا خواهیم شنید.

آل عمرانانتهای پیام/4104/

http://ana.ir/i/331485
آیه‌های 71 تا 75 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/تظاهر به پذیرش دین

آیه‌های 71 تا 75 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/تظاهر به پذیرش دین

آیه‌های66 تا 70 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ابراهیم! موحدی مسلمان

آیه‌های66 تا 70 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ابراهیم! موحدی مسلمان

آیه‌های 61 تا 65 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ماجرای مباهله

آیه‌های 61 تا 65 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ماجرای مباهله

آیه‌های 56تا 60 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ خلقت حضرت عیسی(ع)

آیه‌های 56تا 60 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ خلقت حضرت عیسی(ع)

آیه‌های51 تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)

آیه‌های51 تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)

آیه‌های 46 تا 50 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ معجزات عیسی(ع)

آیه‌های 46 تا 50 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ معجزات عیسی(ع)

آیه‌های 41 تا 45 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ بشارت تولد مسیح

آیه‌های 41 تا 45 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ بشارت تولد مسیح

آیه‌های 36 تا 40سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/دعای حضرت زکریا(ع)

آیه‌های 36 تا 40سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/دعای حضرت زکریا(ع)

آیه‌های 6 تا 10 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ محکمات و متشابهات

آیه‌های 6 تا 10 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ محکمات و متشابهات

آیه‌های 1 تا 5 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ قرآن و کتب آسمانی

آیه‌های 1 تا 5 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ قرآن و کتب آسمانی

آیه‌های 281 تا 286 سوره بقره را با هم بشنویم/فرمان الهی را شنیدیم

آیه‌های 281 تا 286 سوره بقره را با هم بشنویم/فرمان الهی را شنیدیم

آیه‌های 276 تا 280 سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید

آیه‌های 276 تا 280 سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید

آیه‌های 271 تا 275 سوره بقره را با هم بشنویم/ رباخواران شیطان‌زده

آیه‌های 271 تا 275 سوره بقره را با هم بشنویم/ رباخواران شیطان‌زده

آیه‌های 266 تا 270 سوره بقره را با هم بشنویم/ انفاق از مال پاک

آیه‌های 266 تا 270 سوره بقره را با هم بشنویم/ انفاق از مال پاک

آیه‌های 261 تا 265 سوره بقره را با هم بشنویم/ ثواب انفاق

آیه‌های 261 تا 265 سوره بقره را با هم بشنویم/ ثواب انفاق

آیه‌های 256 تا 260 سوره بقره را با هم بشنویم/ یقین ابراهیم (ع)

آیه‌های 256 تا 260 سوره بقره را با هم بشنویم/ یقین ابراهیم (ع)

آیه‌های 251 تا 255 سوره بقره را با هم بشنویم/ گستره حکومت خدا

آیه‌های 251 تا 255 سوره بقره را با هم بشنویم/ گستره حکومت خدا

آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد

آیه‌های 246تا250 سوره بقره را با هم بشنویم/ وقتی طالوت فرمانده شد

تعداد اخبار امروز گروه : 2 خبر