993705
چهارشنبه  02  آبان  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

پنجشنبه , 02 آذر 1396 ساعت 11:45

دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند:

راهکارهای پاسخگویی دانشگاه به مسئو‌لیت‌های نهادی و اجتماعی

نشست تخصصی راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئو‌لیت‌های نهادی و اجتماعی توسط دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه طباطایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، این نشست در دو پنل جداگانه در روز دوشنبه 13 آذر در سالن اجتماعات دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی این دانشگاه برگزار می‌شود.

در پنل اول با عنوان راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئو‌لیت‌های نهادی 5 استاد در محورهای مسئولیت‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، مدیریتی و علمی بین‌المللی سخنرانی می‌کنند.

همچنین پنل دوم این نشست به مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تامین مالی، کارآفرینی، بازار کار و توسعه پایدار خواهد پرداخت.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

قرآن باید جزء روح و روان ما باشد

نقشه دشمنان نابودی تمام مقدسات اسلامی در ایران است

کاپ قهرمانی لیگ‌برتر دوومیدانی در دست باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

نتایج داوری سومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

توسعه سند الگوی پیشرفت در جامعه از اهداف اصلی انتشار آن است

بازگشت به اصول هویتی و فرهنگی هدف نگاه به شرق است

توسعه سند الگوی پیشرفت در جامعه از اهداف اصلی انتشار آن است

بازگشت به اصول هویتی و فرهنگی هدف نگاه به شرق است

کاپ قهرمانی لیگ‌برتر دوومیدانی در دست باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

قرآن باید جزء روح و روان ما باشد

نقشه دشمنان نابودی تمام مقدسات اسلامی در ایران است

نتایج داوری سومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه