35181
دوشنبه  19  آذر  1397
شنبه , 20 آبان 1396 ساعت 15:09

افزایش 1.6 درصدی تورم تولید در بخش خدمات

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­‌های خدمات در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٨,٢ که نسبت به فصل قبل ١.٦ درصد افزایش یافته است.

به گزارش گروه اقتصادی آنا، شاخص قیمت تولید کننده بخش ‌خدمات مشتمل بر هشت عنوان است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت ‌های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی».

شاخص قیمت تولید کننده بخش خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می شود.

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٨,٢ که نسبت به فصل قبل١.٦ درصد افزایش یافته است.

مشروح تغییرات شاخص بخش خدمات در ذیل قابل مشاهده است:

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٨٥,٣ که نسبت به فصل قبل ٢,٨ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٣١٥,٧ که نسبت به فصل قبل ٢.٧ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٥٩,٣ که نسبت به فصل قبل ١.٠ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات واسطه گری‌های مالی و (بیمه)» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٩,٧ که نسبت به فصل ٠.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ١٩٢,٩ که نسبت به فصل قبل ٢.٢درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٢,٥ که نسبت به فصل قبل ١.٠ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٣٤٥,٠ که نسبت به فصل قبل٢.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت‌ های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با 0.263 که نسبت به فصل قبل٠.٢ درصد افزایش یافته است.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه