دوشنبه  27  خرداد  1398
دوشنبه , 16 مهر 1397 ساعت 09:53

سخنگوی وزارت بهداشت در گفتگو با آنا مطرح کرد:

ماجرای شکایات علیه وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری

سخنگوی وزارت بهداشت درباره شکایت از این وزارت‌خانه در دیوان عدالت اداری گفت: مرخصی مناطق محروم و تأخیر در پرداختی به کارکنان موضوع شکایت از این وزارت‌خانه بود.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری اخیراً به افزایش پرونده‌های شکایت‌ مردمی از وزارت بهداشت ابراز نگرانی کرده و گفته بود:‌ «در سال ۹۶ تعداد ۱۱ هزار و ۴۰۸ مورد شکایت مردمی علیه وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری ثبت شده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۶۲ درصدی داشته است.»

در این راستا ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در گفتگو با آنا در باره این خبر توضیحاتی ارائه کرد و افزود: عنوان شکایت‌های مردمی صحیح نیست و این موضوع در رسانه‌ها به اشتباه منتشر شده است زیرا عمده این شکایت از سوی کارکنان وزارت بهداشت است.

وی ادامه داد: همچنین ما موضوع عمده شکایت‌ها را می‌دانستیم و دادستان نیز همان موضوعات را اعلام کرده است، به‌عنوان مثال مرخصی مناطق محروم و پرداخت‌های برخی از احکام سابق موضوع عمده موارد شکایت از وزارت بهداشت است که در هر یک از این موارد نیز حدود یک‌هزار تا یک‌هزار و 500 شکایت ثبت شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت یادآور شد: همچنین در مورد روش‌های مختلف پرداخت و تأخیرهایی که در پرداختی به کارکنان بود نیز عده‌ای شکایت داشتند که در موارد رسیدگی‌شده اکثر آنها ناشی از محدودیت‌های مالی و اعتباری است.

حریرچی اظهار کرد: برای کسانی که در دیوان عدالت اداری حکم صادر شده نیز حکم اجرا و عملیاتی می‌شود.

وی در مورد شکایت‌های ثبت شده در دیوان عدالت اداری گفت:‌ شکایاتی که کارکنان از دستگاه دولتی دارند در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود که اکثراً در مورد بخشنامه‌ها و رویه‌های دولتی است که به آنها رسیدگی نشده است.

انتهای پیام/4044/ن

http://ana.ir/i/316348
شیوع بیماری‌های عفونی در مناطق زلزله‌زده نداشتیم

شیوع بیماری‌های عفونی در مناطق زلزله‌زده نداشتیم

رشد 62 درصدی شکایت‌ علیه وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری

رشد 62 درصدی شکایت‌ علیه وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری

06/03/1398 02:21:26 ب.ظ
سلام بنده دوسال دردانشگاه علوم پزشکی مشغول دوره بهورزی بودم دارای سهمیه ایثارگری هستم به بهانه های مختلف بنده رادانشگاه اخراج کرده به دیوان شکایت کردم درحالی که دردوره های قبل ازمن نه دراین رشته بهورزی هیچگونه اخراجی نداشتیم حالامیشودچکارکرد
04/03/1398 10:33:10 ق.ظ
من هىچى نىستم بخاطر اىنكه ىتىمم و بى كس وبه قول خودشون احمق و از خانواده كارگر از سال ٨٢ به من ظلم شده من اىن پىام را در روز ضربت حضرت على وبا زبان روزه مى نوىسم خواهشمندم اگر به شكاىت من ىتىم رسىدگى نكنىد شكاىت شما را به حضرت امىر و حضرت محمد و خدا مى كنم وشماها مردانگى خودتان را نشان دادىد
03/03/1398 02:01:54 ب.ظ
حقوق بنده را سه ماه بدون دلىل و مستندات قانونى بلوكه كردن فقط به دلىل اىنكه جبالبارزى نىستم و جنوبى نىستم و دزد نىستم كارانه و اضافه حقوق نمى دهند حتى حقوق كه شما وارىز مى كنىد بدون دلىل بلوكه مى كنند و جبالبارزىها مى گوىند مگر اقاى وزىر چه كار مى كند كه حقوق بىستو پنج تومان مى گىرد وزىر هم عملكردى شبىه ما دارد لاقل انتقالى بدهىد كه بتوانم ادامه تحصىل بدهم از سال ٨٢ تا حالا فقط من كاردان ماندم به دلىل اىنكه با رفتن به دانشگاه مخالفت شده و همه حق امتحان دادن دارند به جز من چون ىتىم هستم كس و كارى ندارم
03/03/1398 01:54:09 ب.ظ
اىنجانب از سال ٨٢زلزله بم با حقوق سى هزارتومان در محرومترىن نقطه جنوب كه هر روز ىك قتل اتفاق مى افتاد بنده كاردان بودم اما زمان طرح قطره فلج اطفال رسما مانند بهورز خانه به خانه قطره مىدادم انقدر به بنده ظلم شده كه زبان قاصر به گفتن نىست ىك مورد حقوقى اىنكه اىنجانب موقع امتحانات دانشگاه همه حق داشتند امتحان بدهند به جز بنده چون غرىبه بودم پارتى نداشتم هر روز بدون دلىل فقط به قول خودشون شما هىچ كاره نىستىد كارى كردىم كه اىن دفعه پرونده شما به دىوان عدالت ادارى رفت بىرون مىشى و هر كسى كه بخواهىم جانشىن شما مى كنىم ىكى از بهانه ها بدون دلىل كه من با كفشهاى كه از حرم حضرت امىر تا حرم امام حسىن پىاده رفته بودم كفش چرمى خىلى ساده كه متبرك به خاك كربلا بود بدون هىچ دلىل گىر دادن هر روز رىس و كارمندان به جز فحش و غىبت به بنده چىزى روا ندارند به همه اضافه كارى و كارانه مىدن به جز بنده خواهشمندم در اىن ماه كه ماه اىتام است من هم ىك ىتىم از ىتىمهاى حضرت امىر حقوق اىنجانب كه سرپرست خانواده بودم وحتى از رفتن به تحصىل به دانشگاه جنبه حسادت منع شدم لذا تنها كارى كه از دادگاه محترم دىوان عدالت ادارى دارم با انتقال اىنجانب به استان دىگرى موافقت كنىد تا شاىد از شر بدترىن انسانهاى كره زمىن خصوصا جبالبارزىها خلاص شوىم مادرم خانواده شهىد و بىمارى قلبى بسىار خطرناك دارد كه باىد هر لحظه از ان پرستارى كنم اىنجا هر روز فقط براى من دادگاه مى گىرند فقط به اىن دلىل كه ىتىم هستم و پزشك نىستم كس و كارى ندارم به جز خواهر بىمار و مادر بىمارم
16/07/1397 04:06:05 ب.ظ
پس شکایت مردمی نبوده
تعداد اخبار امروز گروه : 1 خبر