946285
چهارشنبه  02  آبان  1397

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

پنجشنبه , 27 اردیبهشت 1397 ساعت 16:44

رفتار تحقیرآمیز محمد‌رضا پهلوی با ارتشیان

محمدرضاشاه قدرت خود را از ارتش می‌گرفت اما عامدانه ارتشیان را تحقیر می‌کرد سپهبد نجیمی نائینی خاطره‌ای از رفتار تحقیر آمیز محمدرضا پهلوی بیان می‌کند.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، محمدرضا شاه مانند رضاخان پایه اصلی قدرت خود را بر ارتش گذارد و همان رویه پدرش را انتخاب نمود. فرماندهی کل قوا شاید مهم ترین شغل او محسوب می شد.

اما در عین اینکه محمدرضاشاه قدرت خود را از ارتش می‌گرفت و خود را بزرگ ارتشیاران لقب می‌داد، همواره سعی می‌کرد با تحقیر افسران و امرای ارتش، روحیه خودباوری و اعتماد به نفس را از آنها بگیرد.

از اینرو رفتارش بـا نـظامیان خـاص بود‌، به‌ آنان اهمیتی‌ نمی‌داد‌ و آنان‌ را مثل پیشخدمت و نوکرخود می‌دانست. محمدرضا پهلوی کمترین توجهی به نظامیان نداشت مثل اینکه اصـلا وجود ندارند.

در این خصوص احسان نراقی خاطره جالبی را روایت می نماید:« در زندان که‌ بودم‌ با سپهبد نجیمی نائینی آشنا‌ شدم‌. ایشان‌ تـعریف می‌کرد که‌ من‌ بـا درجۀ سـپهبدی افسر کشیک‌ کاخ‌ بودم. روزی شاه در حالی‌ که خودش پشت ماشین نشسته بود وارد کاخ شد. من تا جلو‌ پله‌ها‌ به استقبالش رفتم؛در ماشین را‌ باز‌ کردم،همین‌ که‌ بیرون‌ آمد سگ معروف دانماریک‌ او به طـرفش دوید و شروع به لیسیدن پایش کرد.

شاه دقیقه‌ای نشست و او را نوازش کرد‌ و سپس‌ برخاست و رفت، در تمام این مدت حتی‌ یک‌ نگاه‌ هم‌ به‌ من نکرد. شب‌ که‌ به خانه آمدم خود گفتم مرگ ازایـن زنـدگی بهتر است که شاه به اندازۀ یک سگ‌ هم‌ برای‌ سپهبدش ارزش قائل نیست.»

منبع: «گفتگو و خاطرات: ساختار ارتش و ساواک و ناکار آمدی رژیم پهلوی از زبان دکتر احسان نراقی»، مجله تاریخ معاصر ایران ، زمستان 1381 ، شماره 24 ، ص230

منبع: فارس

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

بررسی تاثیر مخدرهای دیجیتال بر مغز انسان

آموزش در خانه جایگزین مشق شب می‌شود

روابط عمومی‌ها نیازمند راه‌حل‌های مدرن‌ هستند

ارتباط اثرِ وضعیِ اعمال با مخدرهای دیجیتال

هنرمندانه به موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌پردازیم

ارتباط اثرِ وضعیِ اعمال با مخدرهای دیجیتال

بررسی تاثیر مخدرهای دیجیتال بر مغز انسان

آموزش در خانه جایگزین مشق شب می‌شود

روابط عمومی‌ها نیازمند راه‌حل‌های مدرن‌ هستند

هنرمندانه به موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌پردازیم

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه