يكشنبه  03  شهریور  1398
سه شنبه , 03 اردیبهشت 1398 ساعت 11:54

۱۱۵ فعال نشریات دانشجویی:

دولت مانع اصلی آزادی بیان در کشور است

۱۱۵ فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور گفتند: دولت مانع اصلی آزادی بیان در کشور است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، ۱۱۵ فعال نشریات دانشجویی در مورد برخورد با نشریات و آزادی بیان در حوزه رسانه نامه‌ای امضا کردند.

در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: نیک مستحضرید که دولت جناب‌عالی با تکیه‌بر شعار آزادی بر سرکار آمد و در سال ٩۶ نیز با تکیه‌بر همین شعار، اعتماد عمومی مردم را جلب کرد. امروز اما شاخص آزادی بیان در کشور به‌شدت افت کرده است و مانع اصلی آزادی بیان در کشور، دولت تحت امر جنابعالی است. برخوردها با نشریات دانشجویی افزایش پیداکرده است و دانشگاه‌های دولتی حتی به نشریات حامی شما نیز رحم نمی‌کنند. نشریات دانشجویی گاهاً پایشان به قوه قضائیه کشیده شده است که این امر در نوع خود بی‌سابقه است. شکایت‌های پرتکرار از رسانه‌های مختلف، چهره‌های شاخص منتقد و حتی موافق دولت و تعطیل کردن تریبون‌های منتقدان دولت در دانشگاه‌ها نیز، نمونه‌هایی دیگر از رفتار خصمانه جنابعالی و دولت تدبیر امید است که نشان می‌دهد دولت حتی در تحقق مهم‌ترین شعار خود نیز کارنامه خوبی به‌جا نگذاشته است.

در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس جمهور بیان شده است: جنابعالی حتی انتقاد دیگر مسئولان کشور را نیز برنمی‌تابید و اخیراً نیز در اقدامی غیرقانونی دو نفر از اعضای شورای انقلاب فرهنگی را که منتقد رفتارهایتان بودند، به جلسات این شورا دعوت نمی‌کنید. همه این‌ها نشان از عصبانیت نخستین فرد اجرایی کشور دارد. درصورتی‌که شاید اگر به سخنان همان منتقدین توجه  می‌شد و دولت تدبیر و امید لجاجت به خرج نمی‌داد، اوضاع بسیار مناسب‌تر از وضع کنونی کشور بود.

دانشجویان امضا کننده این نامه تاکید کردند: پرواضح است که عصبانیت قوه مجریه در شرایط سخت کنونی، هم به ضرر دولت و هم به ضرر مردم است. فرصت‌ها همچون ابر درگذرند، توصیه می‌کنیم لذا تا زمانی که بر مسند ریاست نشسته‌اید، در شنیدن صدای مخالف سعه‌صدر داشته باشید و به‌جای برخوردهای تند و غیرمنطقی با منتقدان اقداماتتان و حداقل برای آنکه شعار آزادی بیان‌ دولتتان مورد خدشه واقع نشود، انتقادات دلسوزانه را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مهم، آن‌هم در شرایط سخت کنونی کشور، دخیل کنید.  

 امضاکنندگان این نامه عبارت‌اند از: فاطمه ویسمه اراک تبیین سردبیر، یاسین اقبالی ارومیه آفتاب مدیرمسئول, صاحب‌امتیاز, عضو هیئت تحریریه، علی گرامی دوست استهبان گفتمان عضو هیئت تحریریه، مهدی بدری زاده اصفهان علامت سؤال مدیرمسئول، مریمامرایی الزهرا(س) پیکدانش مدیرمسئول، مهسا طهماسبی آشتیانی الزهرا(س) دختران ایران‌زمین مدیرمسئول، مرضیه انبری الزهرا(س)  حوا مدیرمسئول، محمدرضا رجبی امام خمینی(ره) بصیر مدیرمسئول، امیررضا  نجفزاده اشرفی امیرکبیر رویش مدیرمسئول، طاهره اسمعیل زاده امیرکبیر پادمه مدیرمسئول, سردبیر، زینب آورکانی امیرکبیر وکیل‌الرعایا مدیرمسئول, سردبیر, صاحب‌امتیاز, عضو هیئت تحریریه، علی فرخی امیرکبیر سخن انجمن مدیرمسئول، سید محمدعلی میر صانع امیرکبیر دوربرگردان مدیرمسئول, سردبیر, صاحب‌امتیاز و عضو هیئت تحریریه، ابوالفضل  لطفی امیرکبیر نشریه صدای من مدیرمسئول, سردبیر, صاحب‌امتیاز، عاطفه نصوری ایلام جبران سردبیر، مصطفی دیداری رونیزی آموزش عالی گفتمان مدیرمسئول و عضو هیئت تحریریه، ستوده دادخواه آموزشکده نقشه‌برداری سازمان نقشه‌برداری کشور تلورانس عضو هیئت تحریریه، محمدحسین فرح‌بخش باهنر کرمان عهد سردبیر، علی‌رضا چراغی پیام نور آسپرین مدیرمسئول، رامین نبی پور پیام نور فرّه  مدیرمسئول، میلاد مفاخری پیام نور  نامُد مدیرمسئول, صاحب‌امتیاز, عضو هیئت تحریریه، فاطمه امیدبخش پیام نور کرج جویا مدیرمسئول, سردبیر, صاحب‌امتیاز, عضو هیئت تحریریه، پرستو  رام برزینی تبریز شهربانو عضو هیئت تحریریه، علی سنبلی تبریز علم مدیرمسئول، محمدحسین کاظمی تربیت دبیر شهید رجایی گاهنامه دیالمه مدیرمسئول, صاحب‌امتیاز، سید محسن حسینی تربیت دبیر شهید رجایی تهران آئینه مدیرمسئول, سردبیر, صاحب‌امتیاز, عضو هیئت تحریریه، علی‌اصغر خلیلی تهران گفتمان کارآفرینی مدیرمسئول, سردبیر، محمد رقیبی تهران شورا عضو هیئت تحریریه، علی‌رضا محمدی تهران کاوش مدیرمسئول، علی‌رضا محمدی تهران منطقه ممنوعه سردبیر، وحید رجب پور جهرم ساف مدیرمسئول، مرضیه اسکندری خوارزمی بسیج مدیرمسئول، فاطمه اصغریان جویباری خوارزمی گفتمان عضو هیئت تحریریه، اسما پاداش نیک خوارزمی گفتمان عضو هیئت تحریریه، محدثه حسن نصبری خوارزمی گفتمان صاحب‌امتیاز، یاسمن حسن لو خوارزمی گفتمان  عضو هیئت تحریریه، سید محمد حسینی خوارزمی مرصاد مدیرمسئول, سردبیر, صاحب‌امتیاز، سید رسول حسینی خوارزمی پلاک مدیرمسئول, سردبیر, صاحب‌امتیاز، هاجر خدایی خوارزمی گفتمان عضو هیئت تحریریه، زینب  خدایی بیان خوارزمی نامه جمعی فعالان نشریه عضو هیئت تحریریه، نیلوفر صادقی خوارزمی دژ نبشت سردبیر، زهرا صفری خوارزمی گفتمان عضو هیئت تحریریه، نسترن قنبری خوارزمی گفتمان عضو هیئت تحریریه، زهرا کاظمی خوارزمی گفتمان، سلام عضو هیئت تحریریه، هدیه مولا یاری خوارزمی گفتمان عضو هیئت تحریریه، محمدامین  اسکندری خوارزمی صراحت مدیرمسئول, سردبیر, صاحب‌امتیاز, عضو هیئت تحریریه، محراب نجعی نژاد خوارزمی سوره مدیرمسئول و سردبیر، وحید  نجفی زمان خوارزمی گفتمان مدیرمسئول، مهدیه نوروزی خوارزمی البرز بانو عضو هیئت تحریریه، فاطمه  صدر نیا خوارزمی کرج بانو عضو هیئت تحریریه، امیرحسین خوش‌سودا خوارزمی( واحد کرج) طلوع ( علوم انسانی) عضو هیئت تحریریه، محمدمهدی زنده‌دلی دامغان قنوت مدیرمسئول، امیرحسین کفایتی دامغان قنوت عضو هیئت تحریریه، محمدرضا احمدی نسب دامغان قنوت عضو هیئت تحریریه، میلاد محبی دامغان اندیشمند مدیرمسئول، حمیدرضا  مقیمی  دامغان  سراج  مدیرمسئول، کیانوش بدنکی دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک کرمانشاه  شکست سکوت مدیرمسئول، میلاد صالحی دریانوردی چابهار پاره خشت مدیرمسئول، فاطمه پاسدار رفسنجان رویش عضو هیئت تحریریه، حیدر رئیسیان رفسنجان اتیکت مدیرمسئول, صاحب امتیاز، سجاد مشاوری نیا زابل دریچه مدیرمسئول، حسین سبزه کار سازمان نقشه برداری تلورانس مدیرمسئول، مهدی کارکن سراسری میثاق مدیرمسئول، حانیه خلق ذکرآباد سمنان فرا عضو هیئت تحریریه، فائزه قربان نژاد سمنان نسیم وحی مدیرمسئول، علی رضا صفایی شاهد صدای دانشجو مدیرمسئول، محمدرضا محمدی شاهد تسنیم مدیرمسئول، اعظم صادقی شهید بهشتی صبح امید مدیرمسئول، زهرا بهروزی شهید بهشتی شمارش معکوس عضو هیئت تحریریه، وحید عبدالله زاده شهید بهشتی دیدنو مدیرمسئول، محمد امین عبدوس شهید بهشتی نون و قلم مدیرمسئول، علیرضا نصرتی شهید بهشتی خط بیداری عضو هیئت تحریریه، سیده فاطمه فیروزآبادی شهید بهشتی آفتاب مدیرمسئول، محمد رجبی علویه شهید بهشتی  شب نامه مدیرمسئول، محمدمهدی عباسی شهید بهشتی تهران دیدگاه امام سردبیر، حسین کعبی نیا شهید چمران اهواز خط قرمز مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز, عضو هیئت تحریریه، حسین کعبی نیا شهید چمران اهواز خط قرمز مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز, عضو هیئت تحریریه، فاطمه فخرالدینی شهید صدوقی یزد زاویه مدیرمسئول، محمد خلیلی ساتلو  شهید مدنی آذربایجان  دانشجو سلام مدیرمسئول، آصف سعادتی شیراز جبهه واحد مدیرمسئول، محمود اله یاری بیک صدا و سیما  گاهنامه  جام جم  مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز, عضو هیئت تحریریه، زهرا ایزدخواصی عطاآبادی علامه طباطبایی فصلنامه روانشناسی اسلامی فرا سردبیر, عضو هیئت تحریریه، امیرحسین جراره علم و صنعت آفتاب مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز، محمدامیر  زمانی علم و صنعت ایران پرواز مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز، سید یاسین مرتضوی علم و صنعت ایران تکنوپلاس مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز, عضو هیئت تحریریه، سید احمد موسوی علوم و فنون دریایی خرمشهر خاکستری مدیرمسئول، محمدمهدی سعدآبادی فردوسی آلترناتیو مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز، حسین فکوریکتا فردوسی نیم نگاه مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز، محمدصادق اکبری فردوسی مشهد میدان علوم مدیرمسئول, سردبیر, صاحب امتیاز، سیدهادی حسینی فردوسی مشهد آئینه مدیرمسئول، مهدی اکبری فرهنگیان استان اذربایجان شرقی معلم فردا مدیرمسئول، مهدی جعفری کندوانی قزوین بصیر سردبیر، سعید ناصرلوئی قزوین فانوس مدیرمسئول، مریم جعفری قم صفر و یک  مدیرمسئول، طاهره رستگاری قم خشت اول سردبیر، فاطمه فلاحیان قم اتحاد عضو هیئت تحریریه، فاطمه فلاح منفرد قم چارسوق سردبیر، زهرا اسحاقی قم چارسوق مدیرمسئول, عضو هیئت تحریریه، فرزانه تشتری قم تقارن مدیرمسئول، زهرا سادات حسینی قم اتحاد مدیرمسئول، محمدمهدی شاطر قم آرمانخواهی مدیرمسئول، محمدعلی عرب کاشان فانوس مدیرمسئول، امیرحسین محمودیان کاشان زمزمه مدیرمسئول، مسعود وظیفه شناس گلستان چرخ دنده عضو هیئت تحریریه، رحیم غفاری چراتی مازندران فانوس مدیرمسئول, صاحب امتیاز, عضو هیئت تحریریه، محمد نادری چلاو مازندران فانوس سردبیر، هانیه اکبری مازندران عقیق مدیرمسئول، حنانه اکبری مازندران خون بها مدیرمسئول، محمدابراهیم خسروی مازندران اتاق آبی مدیرمسئول، مهدی مشایخ مازندران پابرهنه  مدیرمسئول، مریم زارعی مرکز آموزش عالی استهبان گفتمان عضو هیئت تحریریه، نازنین زهرا صحتی اصل مرکز آموزش عالی استهبان بیدار باش سردبیر, عضو هیئت تحریریه، عرفان نوروزی ملایر مسیحا مدیرمسئولف امیرحسین  ذکرالهی  هنر اصفهان  نشانی سردبیر، علی جویافر یزد راهبرد مدیرمسئول, سردبیر, عضو هیئت تحریریه، محمدجواد طاهری یزد نیض مدیرمسئول و صاحب امتیاز.

انتهای پیام/4107/4108/

http://ana.ir/i/375736
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات آسیا را تبریک گفت

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات آسیا را تبریک گفت

انتخابات شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم به تعویق افتاد

انتخابات شورای ناظر بر نشریات وزارت علوم به تعویق افتاد

آثار برتر اولین جشنواره نشریات دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد

آثار برتر اولین جشنواره نشریات دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد

هنر در نشریات دانشجویی دیده نمی‌شود

هنر در نشریات دانشجویی دیده نمی‌شود

جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شریف پایان یافت

جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شریف پایان یافت

توجه ویژه به علوم و فناوری نقشه راه پیشرفت کشور است

توجه ویژه به علوم و فناوری نقشه راه پیشرفت کشور است

اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شریف فردا برگزار می‌شود

اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شریف فردا برگزار می‌شود

چاپ ۴۰۰ مقاله علمی در حوزه نساجی توسط دانشگاه آزاد قائم‌شهر

چاپ ۴۰۰ مقاله علمی در حوزه نساجی توسط دانشگاه آزاد قائم‌شهر

حق استفاده از پیست آزادی را نداریم/  کشتی را به حاشیه می‌برند

حق استفاده از پیست آزادی را نداریم/ کشتی را به حاشیه می‌برند

آغاز اردوی آماده‌سازی آزادکاران برای رقابت‌های قهرمانی آسیا

آغاز اردوی آماده‌سازی آزادکاران برای رقابت‌های قهرمانی آسیا

اقتصاد ایران بازار محور نیست/ دولت در حال عمق‌بخشی به بازار سرمایه

ترامپ: رسانه‌ها حرف‌های من را جدی می‌گیرند

آیین‌نامه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ابلاغ شد

راهکار مبارزه با فساد شفافیت، نظارت عمومی و آزادی رسانه‌هاست

بنیاد دفاع ازدموکراسی‌ها ومدیرآن در فهرست تحریمی ایران قرار گرفتند

حمله انتحاری به کاروان نیروهای ناتو در افغانستان

نخست‌وزیر انگلیس: نگران تبعات جنگ تجاری آمریکا با چین هستیم

بخشنامه‌ها بعد از هماهنگی با معاونت طرح و برنامه صادر شوند

رئیس شورای اروپا: خروج آمریکا از برجام نتایج مثبتی نداشت

سيد سلمان سامانى به سمت معاون هماهنگى وزارت كشور منصوب شد

هیئت دولت فیلم برخورد رهبری با جوان منتقد را ببینند

چرا آمریکایی‌ها با استیضاح ترامپ مخالف‌اند؟!

حجت‌الاسلام والمسلمین رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت شد

مراکز فروش بلیت هواپیما موظف به رعایت سقف و کف قیمت هستند

ایرانی‌ها رکورددار مصرف نان/ گرانی نان در راه است

عصر جدیدی برای کشف استعدادها/ جامعه ورزشی زنان استقامتی برابر با مردان دارد

یوسفی‌مقدم: طرح ولایت اسلام شناسنامه‌ای را به اسلام تحقیقی تبدیل کرد/ آرزویم دیدار با رهبری است

برگزاری هفتمین جشنواره ملی رویش در هفته اول شهریور

تندیس بوعلی‌سینا برای اهدا به دانشگاه‌های جهان رونمایی می‌شود

پیاده شدن عده‌ای از قطار انقلاب برای اعتلا لازم است/به نام انقلاب در کاخ شاه نشسته‌اند

دشمن در جنگ واقعی حرفی برای گفتن ندارد/ با روشنگری مانع تکرار برجام شوید

غدیر فقط «قصه تاریخی» نیست که «روایت» شود، بلکه «غصه‌ای» هم دارد که باید آن را «درایت» کرد

اختتامیه چهارمین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد

نسخه الکترونیکی شماره بیست هشتم نشریه دانشجویی دید نو منتشر شد

مستند «آسوده بخواب کوروش» رونمایی شد

مردم را از سیطره دولت و سرمایه‌داران نجات دهید / با شبکه‌سازی می‌توان هر مشکل مالی را حل کرد

دانشگاه آزاد اسلامی راهبردهای فرهنگی متعالی را دنبال می‌کند

کار فرهنگی جز به‌صورت شبکه‌ای نتیجه نمی‌دهد

استقرار پایگاه اورژانس در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

اکنون زمان عمل به مأموریت‌های محوله جهاد دانشگاهی است

زمینه‌ها و ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی باشگاه سخنوران بشردوستی آماده است

«آسوده بخواب کوروش» راوی ارتباط محمدرضا شاه با بحرین

آماده اجرای طرح ملی اشتغال کوچک و خانگی هستیم/ اگر بینش درستی آموزش داده شود دیگر با معضل فرار مغزها مواجه نخواهیم بود

هزینه کاروان‌های عتبات دانشگاهیان افزایش خواهد یافت

آموزش‌وپرورش کنونی، محصول رابطه معیوب بازار، دولت و خانواده‌‌ است