119301
شنبه  24  آذر  1397
چهارشنبه , 22 فروردین 1397 ساعت 14:28

اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی را به مدت دو سال منصوب کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، طبق احکام صادره از سوی دکتر فرهاد رهبر، دکتر حبیب اله آراسته راد به عنوان عضو متخصص حقیقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، دکتر امیر صحافی به عنوان عضو متخصص حقیقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، علی مفرد نیا به عنوان عضو متخصص حقوقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، دکتر مرتضی موسی‌خانی به عنوان عضو متخصص حقوقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، ابوالفضل شمس به عنوان عضو متخصص حقوقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، دکتر بیژن رنجبر به عنوان عضو متخصص حقوقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، دکتر محسن نفر به عنوان عضو متخصص حقوقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، دکتر علیرضا رهایی به عنوان عضو متخصص حقوقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ، دکتر عبدالرسول پور عباس به عنوان عضو حقوقی و مهندس میثم میرزایی به عنوان عضو متخصص حقوقی شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه منصوب شدند.

برچسب‌ها

بیشتر بخوانید

نظرات

گفتگوی ویـژه

گـزارش

دیدگاه

پیشخوان روزنامه