پنجشنبه  02  خرداد  1398
سه شنبه , 14 اسفند 1397 ساعت 18:10

عمید فراهی

مراسم رونمایی از کتاب انقلابی تراز

مراسم رونمایی از کتاب انقلابی تراز در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

http://ana.ir/i/365822