يكشنبه  03  شهریور  1398
سه شنبه , 25 تیر 1398 ساعت 13:22

وحید خدادادی

دیدار وزیر امور اقتصاد و دارایی با رئیس قوه قضائیه

فرها دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی و تعدادی از مدیران مالیاتی کشور صبح امروز با حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.

http://ana.ir/i/404944
ارائه مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کشور

ارائه مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کشور

مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم مالیاتی فعال خواهد شد

مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم مالیاتی فعال خواهد شد