پنجشنبه  27  تیر  1398
پنجشنبه , 20 تیر 1398 ساعت 20:49

وحید خدادادی

اجتماع عظیم دختران انقلاب در ورزشگاه شهید شیرودی تهران

اجتماع عظیم دختران انقلاب به منظور پاسداشت ارزش های حجاب برتر و یادآوری این موضوع که حجاب مصونیتی ارزش آور است، ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار می‌شود.

http://ana.ir/i/403906